muzyka polesia
Osiwka/Осівка "Весняночка де дочка"
Osiwka/Осівка Свєчка горєла/ Swieczka horiela
Осівка Весняночка де дочка"
Устима Крепець / Ustima Krepeć Віходьте веснянки/Wychod’te wesnianky
Устима Крепець "Ой перейди месяцу"
Устима Крепець "Ой пліве човень"
Hukanie wiosny - Borowe
hukanie wiosny 2
Perebrody „Ой, уже весна» / «Oj uże wesna”
Perebrody „Поєхав мой міли по журавіни»/ «Pojechaw mój miły po żurawiny”
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Костянтин Кобзар / Kostiantyn Kobzar - polka „Bystra"
Informacje
#polka
Iwan Petrowec Oj pojeduż ja
Informacje
#dudka
Костянтин Кобзар/Kostiantyn Kobzar - Polka 3
Informacje
#polka

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.