muzyka polesia

Tkaczki z Wyryk Woli fot. za stroną www. wyryki.com.pl
 
     Zespół został założony w 1962 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich. Członkinie zespołu były znanymi twórczyniami ludowymi, które swoje prace z dziedziny rękodzieła ludowego i plastyki obrzędowej eksponowały na indywidualnych i zbiorowych wystawach. Zespół prezentował autentyczny folklor nadbużański. Uczestniczył w różnych imprezach organizowanych na terenie województwa, zdobywał liczne nagrody. Miały w repertuarze pieśni, wywodzące się z najstarszych lokalnych tradycji (np.: niespotykane w innych regionach pieśni „swańki”, śpiewane na wiosnę, po „przełamaniu postu” aż do Wielkanocy, opowiadające o miłosnych tęsknotach dziewcząt, o nadchodzącej wiośnie i o tym wszystkim co było ważne w życiu społeczności wiejskiej).
     Ważną dziedziną działalności Zespołu Śpiewaczego były widowiska obrzędowe, które prezentowały dawne zwyczaje, zajęcia gospodarcze i rękodzielnicze, wierzenia. Widowiska wystawiano m.in. podczas Międzywojewódzkich Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
     Zespół Śpiewaczy „Tkaczki” dwa razy występował na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, gdzie dwukrotnie otrzymał „Złotą Basztę” (1989 i 1996).
Skład z 1989 roku:
Irena Klajnert, Janina Trociuk, Marianna Łachmicka, Katarzyna Czelej, Józefa Torbicz, Irena Zając
Skład z 1996 roku:
Katarzyna Czelej, Marianna Łachmicka, Stefania Stepaniuk, Józefa Torbicz (1996)
 
      W 1998 roku zespół otrzymał nagrodę im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej.
 
    PieśńPoszła Kasieńka, poszła maleńka wykonywana przez Katarzynę Czelej w zapisie nutowym  znajduje się w książce Wyryki. Śladem zapomnianych pieśni, (wybór, transkrypcja i opracowanie Marian Chyżyński) Lublin 2014.
 
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.