muzyka polesia

Perebrody, śpiewacy 
 
Śpiewacy i śpiewaczki z Perebrodów

     W Perebrodach na początku XXI wieku nie działał oficjalny żaden „klubowy” (działający przy domu kultury) zespół folklorystyczny biorący udział w scenicznych występach. Byli tam natomiast wspaniali, utalentowani śpiewacy i śpiewaczki z szerokim, starodawnym repertuarem znanym i wykonywanym w wielu miejscach Ukrainy i Europy. 
     Etnomuzykolodzy wykonywali w tej wsi nagrania jeszcze w latach 60. XX wieku, potem w latach 90. Badaniom terenowym pod kierownictwem Iryny Klimenko zawdzięczamy „odkrycie” znanych dziś w środowiskach miłośników autentycznego folkloru, śpiewaków jak Nadija Jewsowycz i Iwan Petrowec. Od roku 2002 często bywali tu „zbieracze” i praktycy tradycyjnego śpiewu z Polski (Jagna Knittel i członkinie zespołu „Z drogi”), Kijowa i Równego. Od tego czasu kilkoro śpiewaków odeszło już do wieczności, jednak znajdują się nowe osoby dołączające do tego nieformalnego zespołu.
      Zainteresowanie i szacunek przybyszów do ich dziedzictwa muzycznego pozwoliła na przewartościowanie ich wcześniejszego stosunku do starych pieśni, jako czegoś zapomnianego i nieaktualnego. Śpiewacy z Perebrodów wielokrotnie występowali na festiwalach w Równem, Kijowie, Warszawie i Lublinie.
      Niewątpliwie najbardziej „magicznym” elementem w ich repertuarze są pieśni tzw. borowe – dawne pieśni liryczne, jakie śpiewało się głównie w czasie prac leśnych, zbierania jagód, prac na śródleśnych polach („niwkach”). Las, który do dziś – pomimo barbarzyńskich wyrębów i dewastacji związanej z wydobyciem bursztynu – ze wszystkich stron otacza tę oddaloną miejscowość, jeszcze do niedawna był miejscem, gdzie mieszkańcy Perebrodów spędzali większą część życia. Jak mawiał Iwan Petrowec „W lesie jestem wolny!”
śpiewacy z Perebrodów:
Anastasija Hryhoriwna Czmunewycz (1932-2007)
Hanna Jakiwna Czmunewycz (1932-2007)
Iwan Mychajłowicz Petrowec (1937-2007)
Iwan Wasylowicz Petrowec (1930-2014)
Anastasija Musijiwna Czmunewycz (ur. 1935)
Nadija Hryhorywna Jewsowycz (ur. 1941)
Raisa Filimoniwna Petrowec (ur. 1937)
Oleksandra Wasyliwna Jewsowycz (ur. 1938)
Marina Illiwna Chomycz (ur. 1935)
 
Prezentowane nagrania wykonali w latach 2002-2007 Jagna Knittel, Monika Walenko, Justyna Piernik, Jurij Kowalczuk, Oleksij Nahorniuk


Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.