muzyka polesia

Załawie - Berehynia 
Amatorski folklorystyczny ludowy zespół Berehynia.  
Istnieje od 1972 roku, powstał przy kołchozie "Ukraina"
Otrzymał miano "zasłużonego" 

Miłośnicy folkloru wiedzą, w Załawiu bardzo długo (jeszcze do niedawna) praktykowano obrzęd Kupały, podczas którego w centrum wsi stawiano brzozę, ozdabiano ja „świeczkami” z brzozowej kory, podpalano i śpiewano kupalne pieśni.
 
W Załawiu rejestracji muzycznego folkloru dokonywali Iryna Klymenko, Wiktor Kowalczuk, Ludmiła Wostrikowa, Marharyta Skażenyk i Oleg Korobow.  
Zobacz również
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.