muzyka polesia

Kułakewycz TerentijTerentij Hawryłowicz Kułakewycz
skrzypek
(ur. 1925)

W rodzinie Kułakiewiczów na skrzypcach grał dziadek Terentija, jednak on sam jego gry nie zapamiętał. Grać nauczył się w wieku 8 lat, kiedy ojciec kupił mu instrument. Muzyki skrzypcowej  chłopak słuchał na weselach i wieczorkach tanecznych w wykonaniu starszych muzykantów, zapamiętywał melodie a potem próbował ja odtwarzać. Szczególne wrażenie robiła na nim gra miejscowego Cygana nazywanego Tymuch, do którego często chodził posłuchać muzyki. Tymuch nastroił skrzypce Terentija i obiecał nauczyć gry w miesiąc za 15 złotych. Ojciec nie mógł pozwolić sobie na taki koszt, więc Terentij Hawryłowicz zmuszony był zostać samoukiem. Nie miał wykształcenia, ale bardzo chciał nauczyć się gry, więc skrzypiec nie odkładał nawet podczas wypasania zwierząt. Opanowawszy instrument i repertuar okolicznych muzyków zaczął coraz częściej grać na weselach w Musznej okolicznych wioskach. Doskonale poznał obrzęd weselny i grą na skrzypcach towarzyszył śpiewom i tańcom. Miał dwa instrumenty: pierwszy za 45 złotych kupił mu ojciec (jak mówił była to ówcześnie równowartość pary wołów) a drugi dostał w prezencie od kuzyna z Anglii.
Często występował na koncertach dla mieszkańców swojej wioski i rejonu. Nagrań jego gry dokonywali liczni badacze m.in. Serhij Ochrymczuk, Mychajło Chaj, Wiktoria Jarmoła, Wiktor Kowalczuk i inni.

Dyskografia:
«Ой ти, полька «Рухля»». Традиційнаскрипкова музика Рівненського Полісся. (Oj ty, polka „Ruchla” Tradycyjna skrypkowa muzyka Riwneńskoho Polissja” 2010. W. Kowalczuk, Etnokulturnyj Centr Wesnianka, Równe
(track – 2,8,10,21,27,29,34,37,44,49,53)
 
Bibliografia
1.Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся” (Etnokulturna spadszczyna Riwneńskoho Polissja” część IV / red. W. Kowalczuk, Równe 2004
2.Jarmoła W. S „Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся” (Skrypkowa tradycja Riwneńsko-Wołyńskoho Polissja: Lwów 2014

Archiwa
1.Zasoby Etnokulturowego Centrum Pałącu dzieci i Młodziezy w Równem (Kniazia Woodymrya 10) 2. Laboraatorium polesioznawstwa Instytytu Kultury Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem
 
W sieci
Film «Utracona tradycja” o skrzypkach Rówieńskiego Polesia
Zdjecia: Wiktor Kowalczuk, Jurij Rybak, Wiktoria Jarmoła montaż: Wołodymyr Jenin koncepcja Wiktor Kowalczuk
 

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.