muzyka polesia
Устима Крепець / Ustima Krepeć „Ой я жала..." /"Oj ja żała..."
Устима Крепець „Серед поля криніченька” „Sered pola kryniczeńka”
Żmurne / Жмурне. «А наш пан да баран
"Switanak" (Dziatłowicze)/ Світанак”(Дзятлавічы) "Mołodyc'a żyto żała"
Silska Muzyka "Ой навколо болотечка"
Silska Muzyka "Ой я жала да зажалас"
Silska Muzyka "Я в бору жито жала"
#11 Rozkopaczewianki "Zniwa, Jasiu żniwa"
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
#1 Katarzyna Halina Weremczuk (Dołhobrody) "Tam w polu wierzba"
Informacje
#weselna

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.