muzyka polesia
inst Федір Цалковський/ Fedir Całkowskij Весільні приказуси
ins Колодій Михайло/ Mychajło Kołodij Полька «Веснянка»/ polka "Wesnianka"
«Подовжній»
! Iwan Antypec Краков’як/Krakowiak
! «Троян»/ kapela "Trojan"- taniec "Trojan"
! Fedir Całkowskij/Цалковський Федір- "Szyr" «Шир»
Michewicz Krakowiak
kapela "Wiareńka"/ Вярэнька_ marsz weselny
Голік Васіль / Wasyl Golik: Polka
Nesteruk, Martyniuk Polka
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Rodzina Czudynowiczów "Oj my buly u velykomu lisy"
Informacje
#kustowa
# 9 "Jutrzenka" (Dołhobrody)"Posieje ja rute"
Informacje
#1 Katarzyna Halina Weremczuk (Dołhobrody) "Tam w polu wierzba"
Informacje
#weselna

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.