muzyka polesia
inst Федір Цалковський/ Fedir Całkowskij Весільні приказуси
ins Колодій Михайло/ Mychajło Kołodij Полька «Веснянка»/ polka "Wesnianka"
«Подовжній»
! Iwan Antypec Краков’як/Krakowiak
! «Троян»/ kapela "Trojan"- taniec "Trojan"
! Fedir Całkowskij/Цалковський Федір- "Szyr" «Шир»
Michewicz Krakowiak
kapela "Wiareńka"/ Вярэнька_ marsz weselny
Голік Васіль / Wasyl Golik: Polka
Nesteruk, Martyniuk Polka
Najnowsze
Najpopularniejsze
Najczęściej słuchane
Костянтин Кобзар / Kostiantyn Kobzar - polka „Bystra"
Informacje
#polka
Iwan Petrowec Oj pojeduż ja
Informacje
#dudka
Костянтин Кобзар/Kostiantyn Kobzar - Polka 3
Informacje
#polka

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.