muzyka polesia

Wyryki Połód - zespół śpiewaczy 
 
Zespół śpiewaczy z Wyryk Połodu
Założony w 1968 roku.
Kierowniczką od 1969 roku była Marianna Wegiera.
 
W 1997 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą wyśpiewał Basztę – główną nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych. 
Skład zespołu (1987 rok):
Maria Sakowiec, Zofia Peszko, Marianna Wegiera, Janina Horszczaruk, Zofia Zarczuk (1987 rok)
 
W 1994 roku zespół zdobył drugą nagrodę na XXVIII Festiwalu w składzie: Irena Grzelak, Zofia Peszko, Katarzyna Tadyniewicz, Marianna Wegiera.
Zespół wystawiał także widowiska obrzędowe oparte na scenariuszach napisanych przez Mariannę Wegierę.
 
dyskografia:
CD "Muzyka źródeł. vol 03. Lubelskie" 1997/2013 
"O nasz kumeczku panie nic się tobie nie stanie", "Nasza młoda Marynia"
 
Bibliografia 
Pieśni z repertuaru Marianny Wegiery w zapisach nutowych znajdują się w książce Wyryki. Śladem zapomnianych pieśni, wybór, transkrypcja i opracowanie Marian Chyżyński, Lublin 2014.
 
 fot za stroną www.wyryki.com.pl
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.