muzyka polesia

Iwanowa Słoboda- zespół śpiewaczy 
 
"Żurawinka" Folklorystyczno – etnograficzny zespół z wioski Iwanowa Słoboda 
 
Iwanowa Słoboda od dawna znana była z bogatego muzycznego dziedzictwa. W latach 80. we wsi żyło jeszcze wielu nosicieli tradycji śpiewaczych. Dla zachowania tych zjawisk w 1987 roku oddział kultury administracji rejonu lelczyckiego założył przy wiejskim domu kultury w Słobodzie zespół "Żurawinka”. Solistki grupy – siostry Marija Markiewicz i Maria Zabawko śpiewają w zespole od dnia jego powstania i są nauczycielkami młodszych wykonawczyń. W roku 1990 grupie nadano miano „ludowy zespół amatorski” a w 2002 roku białoruskie Ministerstwo Kultury nadało mu tytuł „zasłużonego amatorskiego zespołu Republiki Białoruś”
 
Skład:
Marija Markiewicz (1930),
Marija Bałanczuk (1933),
Marija Zabawka (1933),
Jauhenia Zabawka (1937),
Tatiana Junczyc(1941),
Nina Szkarlinskaja (1942),
Marija Sokołowskaja (1946),
Kaciaryna Bałanczuk (1945),
Nina Sosnowskaja (1948),
Tatiana Prychodzka (1956),
Galina Akulicz (1961),
Maria Pałujanowa (1958),
Olga Karaś (1960),
Rygor Karaś (1959)
 
Wybrane występy
1990 – nagrania do programu „Zapraszajem na wiaczorki” dla białoruskiej TV – elementy obrzędu weselnego, w 1995 występ w tym samym programie z obrzędem „szczodryki”.
1991 – festiwal białoruskiego tańca ludowego "Paliesski karagod” (Pińsk)
1994 – І Międzynarodowy Festiwal Folkloru (Pińsk)
1998, 2001 udział w ogólnokrajowych dożynkach (Nieśwież, Mozyrz)
1998 г – "Piesni rodnoho kraju” (Ostrog, Ukraina)
2001 г. – II krajowy festiwal "Berehinya” (Oktiabrski)
2004 г – obwodowy festiwal twórczości ludowej "Nie stariejuc duszoj wieterany” (Homel)
2011 г. – «Pieśni bagien” Lublin, Polska
(pełny wykaz por. białoruska wersja)
 
 
Dyskografia
CD do 6 tomu serii „Tradycyjnaja mastackaja kultura bełarusau. Homelskaje Paliesie”, "Wyszejszaja szkoła” 2012. Nagrania Iriny Maziuk z 2011. (14 pieśni w tym wiosenne, wielkopostne, korowodowe wielkanocne, korowodowe na św. Jura, na Trojcę, weselne, biesiadne, kołysanka. Śpiew grupowy, solowy i w duecie)
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.