muzyka polesia

Konkurs śpiewaczy PIEŚNI POJEZIERZA WYNIKI KONKURSU

Do konkursu zgłosili sie następujący uczestnicy:
1) Tadeusz Lisek, Łęczna, "Oj, nie, nie, nie,” - z przekazu rodzinnego (od prababci)
2) Lucie Sorriano i Zuzanna Burzec , Wola Przewłocka, ("Z tamtej strony jeziora” - wg wykonania zespołu Rokiczanka z Rokitna)
3) Marianna Bartnik, Lublin, ("Tam u Marysi” - Helena Gacan, Łuszczów, materiały organizatora)
4) Anna Trawicka, 25 lat, Lublin, ("Młodziuśka Marysiu” - Helena Kłoda, Rozkopaczew, materiały organizatora)
5) Piotr Dziwura, Pryszczowa Góra, Karolina Balmas-Pęczuła, Stare Pole i Ewelina Prokopiuk, 26 lat, Czernięcin Główny
(„Nam woda łęgi zabrała” – Jutrzenka, Dołhobrody, materiały organizatora)
6) Łukasz Tarkowski, Lublin, ("Zakukała kukawecka” - Helena Kłoda, Rozkopaczew, materiały organizatora)
7) Bartosz Gajdzik, Lublin, "Pragną oczki, pragną” - Maria Kałużna, Orchówek, materiały organizatora
8) Patryk Wojcieszuk, Urszulin, ("Młynareczka” z przekazu lokalnego)
 
Finalnie w koncercie konkursowym w dniu 3.08.2017 w Woli Wereszczyńskiej wzięło udział 7 uczestników: 

Jury w składzie:
Agnieszka Szokaluk-Gorczyca (Towarzystwo dla Natury i Człowieka)
Agata Kusto (Instytut Muzyki UMCS)
Karolina Demianiuk (zespól "Jutrzenka" Dołhobrody)
 
przyznało główną nagrodę Annie Trawickiej za wykonanie pieśni „Młodziuśka Marysiu” z repertuaru Heleny Kłody z Rokopaczewa
Trzy równorzędne nagrody otrzymali:
Tadeusz Lisek za wykonanie pieśni „Oj nie, nie, nie” z przekazu rodzinnego
Piotr Dziwura, Karolina Balmas-Pęczula, Ewelina Prokopiuk za wykonanie pieśni „Nam woda łęgi zabrała” z repertuaru zespołu „Jutrzenka” z Dołhobród
Bartosz Gajdzik za wykonanie pieśni „Pragną oczki pragną” z repertuaru Marii Kałużnej z Orchówka
 
 
ogłoszenie o konkursie: 
PIEŚNI POJEZIERZA
Konkurs wykonania pieśni tradycyjnych z Polesia Lubelskiego
Wola Wereszczyńska 3.08.2017
 
                  Podczas tegorocznej edycji festiwalu "Pieśni Bagien" (Wola Wereszczyńska gm. Urszulin 2-5 sierpnia 2017) odbędzie się konkurs wykonania tradycyjnych pieśni pochodzących z terenów Polesia Lubelskiego („między Wieprzem a Bugiem”).
 
Do udziału zachęcamy młodych śpiewaków i śpiewaczki, zarówno mieszkańców Polesia, jak i innych regionów.
 
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 lipca. Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa poniżej.
 
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z załączonymi informacjami i zasadami konkursu.
Zapraszamy również do udziału w całym festiwalu (szczegóły na stroniewww.piesnibagien2017.muzykapolesia.net,
FB https://web.facebook.com/events/1404762926255555/), w czasie którego odbędą się warsztaty muzyczne i koncerty tradycyjnej muzyki z polskiego, ukraińskiego i białoruskiego Polesia
 
Szczegółowe informacje i zasady konkursu
 
        Udział w konkursie polega na wykonaniu tradycyjnych pieśni ludowych z terenu Polesia Lubelskiego – terenów „między Wieprzem a Bugiem” - powiatów włodawskiego, parczewskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego i chełmskiego (część północna). Przez „tradycyjne pieśni ludowe” rozumiemy utwory miejscowego pochodzenia lub tradycyjnie wykonywane na tym terenie pieśni pochodzące z wiejskiej tradycji, lokalnego przekazu międzypokoleniowego. Sugerujemy wykorzystanie pieśni z repertuaru świeckiego (obrzędowe, liryczne a nawet przyśpiewki), choć lokalne warianty utworów o charakterze religijnym również są dopuszczalne.
     Konkurs kierujemy do mieszkańców Polesia Lubelskiego, ale także osób z innych regionów - zarówno początkujących, jak i już zajmujących się śpiewem.
Do udziału zapraszamy osoby, które nie ukończyły 45 roku życia. Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe (maksymalnie do 4 osób).
     Uczestnicy do zaprezentowania wybiorą jedną pieśń spośród:
- nagrań archiwalnych udostępnionych wcześniej przez organizatora na stronie internetowej konkursu;
- pozyskanych/nauczonych samodzielnie od wiejskich wykonawców z regionu – z przekazu rodzinnego/poznanych przez kontakt z lokalnymi śpiewakami starszego pokolenia;
- opublikowanych w wydawnictwach płytowych lub książkowych, a także pochodzących z archiwów placówek naukowych i instytucji kultury (podpowiedzi poniżej).
 
          Wybór i źródło pochodzenia wykonywanego materiału będzie zaznaczane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
W sytuacji, gdy wielu uczestników konkursu zadeklaruje w zgłoszeniu wykonanie tego samego utworu, organizator może uzależnić przyjęcie zgłoszenia od zmiany repertuaru.
      Przedmiotem oceny, oprócz walorów artystycznych wykonania, będzie zgodność stylu z miejscową tradycją, a w przypadku repertuaru spoza zestawu propozycji przedstawionych przez organizatorów również sam repertuar, jego oryginalności i autentyczność.
      Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury, którego skład wyłoniony został spośród badaczy i praktyków folkloru muzycznego regionu oraz wybitnych wykonawców starszego pokolenia.
       Dla wykonawców wyróżnionych w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Fajne, choć raczej skromne.
 
Koncert konkursowy odbędzie się 3.08.2017 o godz. 19.00 w Woli Wereszczyńskiej podczas festiwalu "Pieśni Bagien".
 
Organizatorzy festiwalu nie zapewniają uczestnikom noclegu ani zwrotu kosztów dojazdu.
 
Przyjęcie zgłoszenia konkursowego stanowi decyzję organizatora. O przyjęciu uczestnicy informowani są przez organizatora.
 
Termin zgłoszeń upływa 25 lipca 2017, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru.
 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w pliku doc. lub pdf e-mailem na adres piesnibagien2017@gmail.com (preferowane) lub pocztą na adres: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin
 
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszych zasad oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do celów realizacji konkursu, zgodę na wykonywanie dokumentacji audiowizualnej oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonania (nagrania występu), w tym do jego publikacji.
 
 
 
Przykładowe źródła repertuaru:
-płyty z serii „Muzyka Źródeł” Polskiego Radia („Lubelskie”, „Mniejszości narodowe i etniczne cz. I”)
-Archiwum Instytutu Sztuki PAN cadis.ispan.pl, http://www.dismarc.org/ (zasoby można przeszukiwać według miejscowości, wykonawców, autorów nagrań)
- Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lubelskie cz I-V. Lublin 2011 (nagrania, słowa i zapisy nutowe)
- Jan Adamowski „Śpiewanejki moje” Lublin 2003; „Śpiewanejki moje. Część druga” Lublin 2005 (słowa i zapisy nutowe)
- wydawnictwa lokalne np. „Wyryki. Śladami zapomnianych pieśni” (Lublin/Wyryki 2014) (słowa i zapisy nutowe)
 
Z uwagi na specyfikę materii muzycznej sugerujemy wykorzystanie w pierwszym rzędzie zapisów dźwiękowych. Przede wszystkim zachęcamy jednak do eksplorowania żywej pamięci i źródeł lokalnych (muzea, ośrodki kultury).
 
Towarzystwo dla Natury i Człowieka. Ul. Głęboka 8a 20-612 Lublin, towarzystwo@ekolublin.pl 81-743-71-04
Kontakt w sprawie konkursu: Agata Turczyn piesnibagien2017@gmail.com

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.