muzyka polesia

Kunach, Michał 
Michał Kunach (ur. 2.06.1918)

skrzypek, akordeonista
Jego muzykancka kariera przypadła na pierwsze dekady po wojnie. Grał w kapeli w składzie na skrzypce, harmonię, puzon,, baryton, kornet i baraban. Wśród członków kapeli był m.in. Czesław Koziołek. Posiadł umiejętność gry z nut. Repertuar przejęty od starszych muzykantów uzupełniał kupowanymi na jarmarkach drukami z nutowymi zapisami popularnych melodii. Grywał na weselach i domowych potańcówkach w takich miejscowościach jak Ludwin, Dratów, Lejno.

     Życiorys pana Michała odzwierciedla skomplikowane i dramatyczne dzieje wschodniego pogranicza. W 1915 roku jego rodzina udała się na bieżeństwo*. Urodził się na jednej ze stacji kolejowych w okolicach Tuły, na południe od Moskwy. Po powrocie do kraju, w okresie międzywojennym mieszkał w Kaniwoli. Po chwilowym zajęciu wschodniej Lubelszczyzny przez Sowietów we wrześniu 1939 roku został aresztowany i zesłany do obozu na dalekiej północy. Powodem aresztowania był wojskowy płaszcz, który pan Michał kilka dni wcześniej dostał lub kupił od ukrywającego się polskiego żołnierza. Obóz przeżył – jak sam mówi – dzięki swojej drobnej posturze i małemu żołądkowi. Bardziej rośli koledzy umierali z głodu. Jednym z lepiej zapamiętanych obozowych wspomnień było spotkanie z niedźwiedziem. Nie tyle z powodu zagrożenia ze strony misia, co przez to, że zwierz na oczach wygłodniałych więźniów upolował i pożarł w całości dorodną rybę… Po amnestii osiadł na pewien czas na Uralu, gdzie pracował w fabryce tektury. Do kraju wrócił z armią Berlinga, z którą przeszedł szlak bojowy do Berlina. Przeżył jako jeden z nielicznych w swojej kompanii. Być może paradoksalnie tragiczna pomyłka i zesłanie uratowały mu życie, gdyż rodzinna wieś w okresie okupacji niemieckiej została zdziesiątkowana epidemią tyfusu, która dotknęła również jego całą najbliższą rodzinę.

* Masowa, przymusowa ewakuacja ludności w głąb Rosji zarządzona w 1915 roku przez władze carskie w związku z niemiecką ofensywą. Szacuje się, że z terenu obecnej Polski objęła ona ok. 2 milionów osób, w większości prawosławnych. Tylko część z rozsianych po rubieżach Rosji wygnańców wróciła po 1918 do Polski więcej www.biezenstwo.pl
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.