muzyka polesia

Chomycz, Harasym 
 
Harasym Karpowicz Chomycz
ur(1944).
     Znany na Polesiu jako jeden z kilku umiejących zrobić fujarkę - dutkę-wykrutkę.
Pamięta dawne „borowe” melodie i pieśni, śpiewa w zespole razem kobietami ze swojej wsi.
Urodził się w Perebrodach. Jego rodzina przeżyła podczas wojny tragedię – zginęli dziadek, babka, „dwóch wujków po 16-17 lat, dwie ciotki po 10 lat”. Grupa niemieckich żołnierzy jadła obiad w stodole w gospodarstwie Chomiczów, jeden z nich przypadkowo zostawił tam taśmę z nabojami. Kiedy Niemcy zaczęli palić zabudowania (aby pozbawić sowieckich partyzantów możliwości zaopatrzenia i kwaterowania) amunicja zaczęła wybuchać. Niemcy oskarżyli mieszkańców o kontakty z partyzantami i spalili ich razem z budynkami. Rodzicom Harasyma udało się wyratować. Szczątki zamordowanych zostały pochowane na cmentarzu, na mogile ustawiono 2 wielkie drewniane krzyże.
     Harasym Karopowicz skończył 7 klas szkoły i poszedł do wojska. Służył w łączności w jednostce pancernej, potem pracował w Perebrodach, najpierw jako traktorzysta, później leśnik. Przy ojcu nauczył się budować piece i kominki. Zbudował kilkadziesiąt palenisk. Hoduje pszczoły w drewnianych kłodach koło domu i na drzewach na chutorze za wsią.
Babka Harasyma i matka Iwana Petrowca „Bondarka” były rodzonymi siostrami. To Bondarko nauczył go robić dutki i grac na nich. „Na dudce zacząłem grać jak pasłem krowy, w czwartej klasie chodziłem, zacząłem pasać. Brało się od ludzi chudobę, przez lato pasiesz i pud żyta dawali, - 16 kilo. W tygodniu dwa razy chodziłem do szkoły – trudno było, trzeba było wyżyć, nigdzie nie było sklepów, tak to się żyło po wojnie. Razem z Bondarkiem paśliśmy towar. Ojca brat nazywał się Harasmym i tez dobrze grał na dudce.
    Żona Harasyma, Marija Pawliwna (1942 – 2013) była też dobra śpiewaczką,- we wsi nazywano ją „Zykina” (nazwisko popularnej radzieckiej piosenkarki).
     Harasym już nie chodzi za towarem (nie pasie zwierząt), ale wciąż wyjeżdża do lasu w poszukiwaniu materiału na dutki-wykrutki i gra dla własnej przyjemności wspominając dawne czasy i dawnych muzykantów.
W latach 90. nagrania śpiewu i gry Harasyma Karpowicza wykonywała etnomuzykolożka Iryna Kłymenko. 
 
Wideo: wykonywanie "dudki-wykrutki" (2007) 


Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.