muzyka polesia

LEĆ GŁOSIE PO ROSIE Konkurs wykonania tradycyjnych pieśni z Roztocza Gorajskiego 
 
LEĆ GŁOSIE PO ROSIE 
Konkurs wykonania tradycyjnych pieśni z Roztocza Gorajskiego
 
Jędrzejówka, gm Goraj 12.11.2017

Do udziału zachęcamy młodych śpiewaków i śpiewaczki, zarówno mieszkańców Roztocza, jak i innych regionów. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 9 listopada.
 
Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa poniżej.
 
Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z załączonymi informacjami i zasadami konkursu.
 
Szczegółowe informacje i zasady konkursu
Udział w konkursie polega na wykonaniu podczas koncertu konkursowego w dniu 12 listopada 2017 jednej lub dwu tradycyjnych pieśni ludowych z Roztocza Gorajskiego (terenu gmin Goraj, Frampol, Radecznica, Turobin, Chrzanów, Dzwola)
Przez „tradycyjne pieśni ludowe” rozumiemy utwory miejscowego pochodzenia lub tradycyjnie wykonywane na tym terenie pieśni pochodzące z wiejskiej tradycji, lokalnego przekazu międzypokoleniowego. Sugerujemy wykorzystanie pieśni z repertuaru świeckiego (obrzędowe,
liryczne a nawet przyśpiewki), choć lokalne warianty utworów o charakterze religijnym również są dopuszczalne. 
Pieśni wykonywane będą bez akompaniamentu i bez podkładu muzycznego.
 
Konkurs kierujemy do mieszkańców Roztocza Gorajskiego, ale także osób z innych regionów – zarówno początkujących, jak i już zajmujących się śpiewem.
Przyjmowane będą zarówno zgłoszenia indywidualne, jak i grupowe (maksymalnie do 4 osób).
 
Uczestnicy do zaprezentowania wybiorą jedną pieśń spośród:
- przykładowych nagrań archiwalnych udostępnionych wcześniej przez organizatora na stronie internetowej konkursu www.konkurs.muzykaroztocza.pl 
-  pozyskanych/nauczonych samodzielnie od wiejskich wykonawców z regionu – z przekazu rodzinnego, poznanych przez kontakt z lokalnymi śpiewakami starszego pokolenia
- opublikowanych w wydawnictwach płytowych lub książkowych, a także pochodzących z archiwów placówek naukowych i instytucji kultury (podpowiedzi poniżej).

Wybór i źródło pochodzenia wykonywanego materiału będzie zaznaczane przez uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
W sytuacji, gdy wielu uczestników konkursu zadeklaruje w zgłoszeniu wykonanie tego samego utworu, organizator może uzależnić przyjęcie zgłoszenia od zmiany repertuaru.
Przedmiotem oceny, oprócz walorów artystycznych wykonania, będzie zgodność stylu z miejscową tradycją, a w przypadku repertuaru spoza zestawu propozycji przedstawionych przez organizatorów również sam repertuar, jego oryginalności i autentyczność.
Prezentacje konkursowe oceniać będzie jury, którego skład wyłoniony został spośród badaczy i praktyków folkloru muzycznego regionu oraz wybitnych wykonawców starszego pokolenia.
 
NAGRODY: 
Fajne, choć raczej skromne ;-) 
- trzydniowy pobyt w Łubianowym Wzgórzu w Nałęczowie
 - profesjonalna sesja zdjęciowa w studio Zawojska w Biłgoraju
- talony na gorajską pizzę 
- designerskie fanty poduszki, pościel, parasolki i in
- wydawnictwa płytowe i książkowe  

Koncert konkursowy odbędzie się dnia 12 listopada 2017 o godz. 16.00 w remizie OSP w Jędrzejówce (gm. Goraj)
Po koncercie zapraszamy na potańcówkę przy starodawnej muzyce z regionu.
Organizatorzy festiwalu nie zapewniają uczestnikom noclegu, wyżywienia ani zwrotu kosztów dojazdu.
 
Przyjęcie zgłoszenia konkursowego stanowi decyzję organizatora. O przyjęciu uczestnicy informowani są przez organizatora.
Termin zgłoszeń upływa 9 listopada 2017, jednak w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia naboru, radzimy więc nie zwlekać do ostatniego dnia. Maksymalna ilość wykonawców w konkursie to 12 „podmiotów”
 
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go w pliku doc. lub pdf e-mailem na adres
tdnicz@gmail.com (preferowane) lub pocztą na adres: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul.
Głęboka 8a 20-612 Lublin
 
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację niniejszych zasad oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych do celów realizacji konkursu, zgodę na wykonywanie dokumentacji audiowizualnej oraz zgodę na przekazanie praw autorskich do wykonania (nagrania
występu), w tym do jego publikacji. 
 
Przykładowe źródła repertuaru:
-CD „Dajcie stołka cisowego. Muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego” (płyta CD załączona do książki) (wyd. GOK Goraj 2016)
-płyty z serii „Muzyka Źródeł” Polskiego Radia („Lubelskie”, i inne)
- CD „Anna Malec i kapela Braci Bździuchów” (w serii ‘Muzyka Źródeł”) Polskie Radio/RCKL 2014
- CD ”Spod Niebieskiej Góry” , In Crudo 2009
- www.muzykaroztocza.pl
-Archiwum online Instytutu Sztuki PAN cadis.ispan.pl, www.dismarc.org/ (zasoby można przeszukiwać według miejscowości, wykonawców, autorów nagrań)
- Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały. Lubelskie cz I-V. Lublin 2011 (nagrania na CD załączonych do książki oraz słowa i zapisy nutowe)
„Stanisław Fijałkowski z Chrzanowa. Portret śpiewaka” In Crudo 2011
- Jan Adamowski „Śpiewanejki moje” Lublin 2003; „Śpiewanejki moje. Część druga” Lublin 2005
(słowa i zapisy nutowe)
- wydawnictwa lokalne np. śpiewnik gorajski

Z uwagi na specyfikę materii muzycznej sugerujemy wykorzystanie w pierwszym rzędzie zapisów dźwiękowych. Przede wszystkim zachęcamy jednak do eksplorowania żywej pamięci i źródeł lokalnych (muzea, ośrodki kultury).
 
 
 
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Goraju przy współpracy Towarzystwa dla Natury i Człowieka
 


 Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2017 
 

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.