muzyka polesia

„Lianok” - Buraź 
 
Zespół folklorystyczno-etnograficzny „Lianok” ze wsi Bureź (Buraź)
 
    Oficjalnie grupa powstała przy wiejskim domu kultury w 1946 roku. Pierwszym kierownikiem był Jakow Dryniewski. Rdzeń zespołu stanowiło początkowo 9 śpiewaczek będących nosicielkami starodawnych tradycji śpiewaczych swojej wsi. Od 1986 roku zespołowi nadano miano „ludowy”. W 1993 roku kierowniczką została Kaciaryna Błockaja
 
Skład 2007
Kaciaryna Błockaja (1940), Emelian Strach (1927), Anastasia Waliuszyckaja (1929), Hanna Kib (1946), Marija Taczyn (1938), Olga Bałbuckaja (1950).
Do grupy dołączyły się takie amatorki tradycyjnego śpiewu jak Kaciaryna Daroszka (1948), Nina Daroszka (1950), Hanna Daroszka (1965), Anastasia Waliuszyckaja (1956),Waliancina Daroszka (1970), Hanna Daroszka (1973).
 
Wybrane występy
W 2004 roku zespół wystąpił w programie telewizyjnym „Spiawaj dusza”2005
– festiwal «Żywatwornyja wytoki” (Czeczersk) 2005
– nagroda II ogólnokrajowego festiwalu «Biełarus – maja piesnia”2007
– udział w II etnograficznym koncercie „Falklor biełaruskaj głybinki”(Mińsk)
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.