muzyka polesia

Katkawiec Mikałaj 
 
 (ur. 1943), harmonista
Pracuje w tyszkawickim wiejskim domu kultury, jest uczestnikiem zespołu ludowego «Znachodka”, założonego w 1975 roku.  W instrumentarium znajdują się harmonia, bęben i przedmioty codziennego użytku. W repertuarze zespołu znajdują się poleskie pieśni wykonywane z towarzyszeniem harmonii, przyśpiewki, tańce. Na bębnie gra Marija Aniskawiec
 
      Z biografii Mykoły Katkawca: "Od dzieciństwa, całe życie marzyłem, żeby zostać harmonistą. Kochałem muzykę. Ale trafiło się, że w dzieciństwie zostałem sierotą, matka umarła w 1945, kiedy miałem 2 lata, ojca represjonowali w 1947 a potem rehabilitowali jako niewinnie skazanego. Zostało nas pięcioro: ja, dwaj bracia i dwie siostry. Grać nie było możliwości. Pierwszy raz wziąłem harmonię mając 16-17 lat. Do tej pory nie można było. Moja siostra (z 36 roku) wyszła za mąż za muzykanta, harmonistę, też wiejskiego z Kirowgradzkiego obwodu na Ukrainie. I ja tam pojechałem w gości w 57 roku. I ja jego wyprosiłem, żeby mi podarował instrument. "Daj mi szwagier harmonie i już” Ale on mnie nie mógł uczyć, on był traktorzystą, wtedy oni pracowali całodobowo. No więc przywiozłem do domu i tutaj sam się uczyłem. Bratowa nalegała: „sprzedaj te harmonię i kup buty”, bo nie było w czym chodzić. „Boso będę a na harmonii będę się uczyć” І uczyłem się tak: od chłopcy, koledzy wygwizdywali mi polkę to od tego muzykanta to od tego. Już w końcu 57 roku, za półtora, dwa miesiące, już dziewczętom grałem proste polki, krakowaiki, serbianki.” Aktualnie Mykoła gra na tulskiej harmonii
      Razem ze „Znachodką” brał udział w niezliczonych koncertach i festiwalach, w tym wielu poza Białorusią – w Polsce, Niemczech, Litwie i Rosji)
1988 r. – międzynarodowy festiwal w Moskwie
1994 r. – międzynarodowy festiwal folkloru w Pińsku i Mińsku
1990 r. – festiwal "Zwiniac’ cymbały i harmonik” (Mohylew
- 2000 r.– "Paliesskij karagod” (Pińsk)
- 2011 r. – «Tam po majowej rosie” Bielsk Podlaski, PL
 
Zespół brał też wielokrotnie udział w krajowych i obwodowych dożynkach (Stolin 1996, Bereza 2001, Prużany 2003 i in) 
Jako harmonista, wraz z bębnistką i śpiewaczką Mariją Aniskawiec brał udział w III koncercie „Falklor biełaruskaj głybinki”

PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.