muzyka polesia

„Ostrowianki” z Ostrówka 
Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki” z Ostrówka

      Zespół powstał w 1976 roku
W skład zespołu:  wchodziły: Henryka Bocian, Wanda Bocian, Helena Granat, Natalia Grzeszczak, Maria Kusyk, Helena Mik, Stanisława Siwek, Jadwiga Skubisz, Leokadia Skubisz, Janina Sirant, Jadwiga Strojek, Stanisława Żak.
        Repertuar grupy był bardzo bogaty i zróżnicowany gatunkowo. W całości pochodził z ustnych przekazów członkiń grupy i od najstarszych mieszkanek Ostrówka i najbliższych okolic: Marianny Grelik, Marii Gontarskiej, Feliksy Kocyły, Heleny Lipiec, Bronisławy Pleszczyńskiej, Wandy Powałki, Józefy Pózi, Marii Sak, Anieli Skubisz, Józefy Sobieszek, a przede wszystkim Marii Olek. Obejmował pieśni weselne, kolędy (w tym także zapomniane ludowe apokryfy) i pastorałki, pieśni sieroce, dawne i nowszej proweniencji pieśni dożynkowe, ludowe pieśni maryjne, pieśni miłosne, ballady, pieśni historyczne i żołnierskie, widowiska obrzędowe.
 
 
nagrody i wyróżnienia
III  miejsce na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 1988 r.;
„Baszta” w Kazimierzu, 1996
Nagroda im. Oskara Kolberga 1999
 
Bibliografia 
„Z tamtej strony boru zielonego” Lublin, WDK  1998 r.  (historia i dorobek zespołu, przykłady pieśni)
 
na podst. Jan Adamowski nota na stronie Nagrody Kolberga
 

PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.