muzyka polesia

Silska MuzykaRówne 
 
 

Zespół powstał w 2003 roku. Jego członkami są liderzy zespołów, instruktorzy i współpracownicy Etnokulturowego Centrum przy Pałacu Dzieci i Młodzieży w Równem.
Repertuar tworzony jest na podstawie materiałów z badań terenowych prowadzonych przez uczestników grupy na Polesiu Rówieńskim.
Zespół wielokrotnie brał udział i zdobywał nagrody w licznych przeglądach i konkursach twórczych zespołów artystycznych pracowników oświaty i nauki oraz licznych koncertach dla mieszkańców miasta.
„Silska muzyka”była organizatorem i uczestnikiem młodzieżowego festiwalu „Drewlanski dżereła” (Równe 2003-2009)
 
Inne wybrane występy:
2005-2016 „Rizdwiany pisniospewy” (Równe)
2007 Festiwal „Rostoky 2007” w Czernichowie (jako reprezentant zachodnich obwodów Ukrainy)
2007 gran-prix festiwalu „Berehynia” (Łuck)
2008 Festiwal „Baltika” Wilno
2009 Dni Kultury Ukraińskiej (Olsztyn)
2009 – udział w prezentacji artystycznej obwodu rówieńskiego w Kijowie
2010 Jarmark Jagielloński (Lublin, PL)
2011 – zwycięstwo w ogólnoukraińskim festiwalu współczesnej pieśni i muzyki popularnej „Czerwona Ruta”
2016 „Welika koliada” (Lwów), „Etnoswit” (Kijów), „Pieśni bagien” (Wola Wereszczyńska, PL), „Podlaska jesień” (Bielsk Podlaski)
W 2007 roku grupie nadano status „ludowy zespól artystyczny”
Liderem grupy instrumentalnej jest Anatolij Sajczyszyn
kierownik artystyczny – Iryna Sliwczuk
kierownik Etnokulturowego Centrum – Wiktor Kowalczuk
 
Dyskografia
Етногурт «Сільська музика». Традиційна інструментальна музика Рівненського Полісся [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.
Етногурт «Сільська музика» «Не жаль мені вечорочка» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012.
Фольклорні гурти : «Весняночка», «Веснянка», «Сільська музика» . « На добрий вечор. Колядки та щедрівки Рівненського Полісся» [Звукозапис].– Рівне: ЕКЦ Рівненського ПДМ, 2012 (Треки –1,6,8,10,13,15-17).
Етнокультура Рівненського Полісся. Традиційна музика (4 CD)[Звукозапис] / упоряд. В. Ковальчук.– Київ :Україніка, 2009. CD-4 (Треки –1- 24).
Етногурт «Сільська музика» «Ой серед села» [Звукозапис].– Київ : Етнодиск, 2008.

Bibliografia
Ковальчук В.П. Етнокультурний центр у системі позашкільного закладу:концепція, досвід, перспективи:метод.посібник/В.П.Ковальчук, О.О.Гумінська.-Тернопіль:Навчальна книга – Богдан, 2014.-192с.+8с.:фото:вкл.

Archiwa
1.Zasoby Etnolukturowego Centrum Pałacu dzieci i Młodzieży w Równem
 
 listopad 2011 
   
 
 PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.