muzyka polesia

"Jutrzenka", Dołhobrody 
 
Zespół "Jutrzenka", Dołhobrody

       Założony w 1987 roku.
Jedna z najbardziej utytułowanych wiejskich grup śpiewaczych i teatralnych, której szeroki i oryginalny repertuar od wielu lat jest przedmiotem zainteresowania badaczy i miłośników folkloru muzycznego. Repertuar śpiewaczek z Dołhobród stanowi żywe świadectwo zjawisk polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza kulturowego. Wiele pieśni wykonywanych jest w mieszanych polsko-ukraińskich gwarach, niektóre mają różne wersje językowe (to ostatnie zjawisko wynika po części z dostosowania do wymogów konkursów folklorystycznych). Zespół kilkukrotnie był laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Liczne laury zdobywał również w wojewódzkich i międzywojewódzkich przeglądach zespołów śpiewaczych oraz nadbużańskich biesiadach kulturalnych. W dorobku grupy są również nagradzane widowiska obrzędowe takie jak „Wyłykoleń”, „Dołhobrodzkie wesele” (I nagroda OFTA 1989), „Włodarki” (I nagroda - Sejmik Teatrów Wiejskich w Tarnogrodze 1991).
W 1993 roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury.
Brał udział w kilkunastu programach telewizyjnych i radiowych (m.in. rejestracje widowisk obrzędowych)

Członkowie zespołu (w różnych okresach):
Karolina Jadwiga Demianiuk, Kazimiera Hasiuk, Czesłąw Kuźmiruk, Stanisława Kiryczuk, Jadwiga Marciocha, Anna Matczuk, Jan Matczuk, Maria Kazimiera Sarnacka, Katarzyna Halina Weremczuk
Aniela Baj, Czesław Błyskosz, Michał Kondratiuk, Wiesław Nowak, Stanisława Matczuk, Franciszek Nowak, Antonina Łobacz, Anna Gejło, Adam Kozioł, Władysłąwa Kuźmiruk, Anna Gontaruk, Krystyna Kużmiruk, Maria Lewczuk, Stanisława Blicharz, Stanisław Lewczuk, Krystyna Baj, Włądysława Zarczuk, Maria Kujawa, Władysława Kuźmiuk, Stanisława Tarantowicz, Wiesław Strzałkowski, Maria Baj i in.
kierownik zespołu - Maria Strzałkowska, 

Fragment kolędowania https://www.youtube.com/watch?v=d9vl8dBUunk

 
„Nam woda łęgi zabrała” https://www.youtube.com/watch?v=lPKCziyTUW0


Pieśń wiosenna wielkanocna - „czerwone jajeczko” - po polsku
  • Muzyka źródeł vol. 13 Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce cz. I 2013 Oj, letiły żurawli - pieśń liryczna, Położu kładku oj na murawku - włodarka
  • CD „Zespól Folklorystyczny Jutrzenka” 2004

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.