muzyka polesia

Kobzar, Kostiantyn 
 
Kostiantyn Zacharowicz Kobzar
skrzypek (ur. 1921)
 
Nie miał wykształcenia. Gry na skrzypcach uczył się u miejscowych muzykantów „Archipa” i „Pit'a”. Pierwszy instrument kupił u znanego skrzypka weselnego i wytwórcy skrzypiec Petra Jacenki (ur. 1910), który mieszkał w Budkach Olewskich. Później grał na skrzypcach przywiezionych z Niemiec. Grywał na weselach z muzykantami z okolicznych wiosek rejonu rokitniańskiego i olewskiego. W ostatnim okresie najczęściej grywał z barabanistąMychajłem Sawowiczem Pawłuszenką (ur. 1935).
    Kostiantyn Kobzar doskonale władał tradycyjną skrzypcowa manierą gry i znał weselną i taneczną muzykę. W repertuarze miał polki, walce, marsze oraz melodie obrzędowe. Rejestracji jego gry dokonywali uczestnicy licznych ekspedycji badawczych m.in. Serhij Ochrymczuk, Mychajlo Chaj i in.
 
Publikowane tu nagrania wykonał w lipcu 1998 roku Wiktor Kowalczuk

Dyskografia:
«Ой ти, полька «Рухля»». Традиційнаскрипкова музика Рівненського Полісся. (Oj ty, polka „Ruchla” Tradycyjna skrypkowa muzyka Riwneńskoho Polissja” 2010. W. Kowalczuk, Etnokulturnyj Centr Wesnianka, Równe(track – 19,31,33,35,39,46) 
 
Bibliografia
1.Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся” (Etnokulturna spadszczyna Riwneńskoho Polissja” część V / red. W. Kowalczuk, Równe 2004
2.Jarmoła W. S „Скрипкова традиція Рівненсько-Волинського Полісся” (Skrypkowa tradycja Riwneńsko-Wołyńskoho Polissja: Lwów 2014
 
Archiwa
1.Zasoby Etnokulturowego Centrum Pałacu Dzieci i Młodziezy w Równem (Kniazia Woodymrya 10)
2. Laboratorium polesioznawstwa Instytytu Kultury Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Równem 
 
W sieci
Film «Utracona tradycja” o skrzypkach Rówieńskiego Polesia
Zdjęcia: Wiktor Kowalczuk, Jurij Rybak, Wiktoria Jarmoła montaż: Wołodymyr Jenin koncepcja Wiktor Kowalczuk 
 
 
 
 

 

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.