muzyka polesia

"Rodzina Czudynowiczów" Swarycewicze 
 
Zespół powstał w 1971 roku z inicjatywy miłośnika ludowego śpiewu Petra Naumowicza Stepaniuka. W ciągu wielu lat z Rodziną Czudynowyczów współpracowali folkloryści I etnografowie tacy jak S.A. Kitowa, S.I. Szewczuk, W. T. Skuratiwskyj, W.M. Pawliuk, А.М. Ukrainiec, Lidia Oreł, Jagna Knittel, Andrzej Bieńkowski. Dzięki dokumentacyjnej pracy badaczy z Ukrainy i innych krajów tradycyjna kultura Swarycewicz pozostała w kręgu zainteresowań naukowców ze Lwowa, Kijowa, Równego, Moskwy, Warszawy, Lublina, Kolonii i Kaliforni.
 
Nagrania pieśni, zwyczajów i obrzędów w wykonaniu rodzinnej grupy znalazły się w licznych archiwach folklorystycznych, wydawnictwach audio i filmowych, audycji radiowych i telewizyjnych Zespół brał udział w licznych festiwalach i przeglądach twórczości ludowej takich jak „Czerwona ruta” „Drewlanski dżereła”, „Najstarsze Pieśni Europy”, „Pieśni Bagien”, Jarmark Jagielloński. Wykonawcy utrzymują ścisłe kontakty twórcze z katedrą folkloru muzycznego Instytutu Sztuk Uniwersytetu Humanistycznego w Równem.
Pieśni ze Swarycewicz wykonują liczne grupy muzyczne z Ukrainy i innych krajów.
 
Zespół sióstr Czudinowycz w kameralnej odsłonie:
Tetiana Оleksandriwna Czudinowycz  (Тетяна Олександрівна Чудінович, ur. 1946)
Mokrenia  Wasiliwna Jewfymec (Мокреня Василівна Євфимець, ur. 1949)
Wira Wasiliwna Zyl' (Віра Василівна Зиль, ur. 1953)


Zespół ma bogaty repertuar pieśni obrzędowych (Kust, Kupała, Wesnianki, Petriwki, Żniwne, Weselne), a także pieśni śpiewanych w lesie przy wypasie bydła. Chętnie śpiewają także lirykę.
 
Uwiecznione przez ekipę Polyphonyproject:
 
https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK18060190
https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK18060211
https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK18060165
https://www.polyphonyproject.com/uk/song/BMI_UK18060186
 
Film o Wirze Zyl':
 
 
Film o wsi:
 

 

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.