muzyka polesia

„Żurawka”z Psyszczewa 
 
Żurawka z Psyszczewa (Zakalle)
Ludowy folklorystyczno-etnograficzny zespół „Żurawka”
 
Grupa założona w 1975 roku przy wiejskim domu kultury. W 1992 roku nadano mu miano „ludowy”. Kierowniczką i założycielką jest Kaciaryna Baśko.
Na nadzwyczaj bogaty repertuar grupy składają się kalendarzowe i rodzinne pieśni obrzędowe, liryczne i religijne.
 
Członkinie grupy:
Kaciaryna Baśko (ur. 1932), Marija Małaszczuk (1930), Olga Baliuk (1935),Lidija Baliuk (1937), Ekaterina Baliuk (1941), Marija Małaszczuk (1942).
 
Wybrane występy
1993 Festiwal "Białaruskaja polka” (Czeczersk)
1995 Festiwal "Gałasy Paliessia (Iwanowo)
1998 Międzynarodowy festiwal tańca ludowego "Paliesski karagod” (Pińsk)
2008 – «Falklor biełaruskaj głybinki” (Mińsk)
2007-2012 "Falklor bez mieżau”
2008-2012 – «Motolskia prysmaki” (Motol)
Zespół wystąpił w cyklu programów telewizyjnych „Zapraszajem na wiaczorki” z prezentacja obrzędów „Chatniaja tałaka”, dożynki, rozczepiny.
 
Dyskografia
CD do 4 tomu serii ”Tradycyjna mastackaja kultura biełarusau. Bresckaje Paliessie” (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе”) (2008): "Uże lito’j naczynaje”

PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.