muzyka polesia

„Żurawuszka” ze wsi Otwierżycze 
 
Folklorystyczno-etnograficzny zespół śpiewaczy „Żurawuszka” ze wsi Otwierżycze
 
Skład: 
Hanna Jachnawiec (1942), Nina Kasciuk (1938).Nadzieja Wabyszczewicz (1940), Piotr Jachnawiec (1922), Liubow Jachnawiec (1954), Nadzieja Paczko (1954), Marija Bachurewicz (1950), Palina Symonczuk (1938), Liubow Sieńkawiec (1948)
 
 
Grupę utworzono przy wiejskim klubie (domu kultury) w 1983 roku z inicjatywy prowadzącej tę placówkę kierowniczki zespołu Liubowi Jachnawiec. Podstawę repertuaru stanowią miejscowe pieśni i tańce poznane przez członkinie w dzieciństwie: kalendarzowo – obrzędowe, rodzinno-obrzędowe, liryczne, ballady, przyśpiewki i inne.
Grupa jest laureatem międzynarodowego festiwalu folkloru w Pińsku (1994), krajowych festiwali sztuki ludowej „Białoruś – moja pieśń” (1997-1998), festiwalu twórczości ludowej czarnobylców.
W latach 2000 i 2006 Irina Maziuk wykonała obszerne nagrania. Sesja w 2006 roku odbyła się w studio nagraniowym.
W 2006 roku grupa w niepełnym składzie wzięła udział w pierwszym etnograficznym koncercie „Falklor biełaruskaj hłybinki” (folklor białoruskiej prowincji). W 2009 uczestniczyła w festiwalu „Tam po majowej rosie” organizowanym przez stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach (Bielsk Podlaski, PL)
 
Dyskografia
CD "Etniczna muzyka biełarusau” (2006 г.) zawiera pieśni: Oj jak po moru” „Sieraja husońka, dzież ty była”, „Oj nie rosci ż kropie” (wiosenne – korowodowe) „Jak pojdu ja hukajuczy” (jagodna), „Czerez pokutne okno” (weselna)
CD do 4 tomu serii ”Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе” (2008) zawiera pieśni „Oj nie rosci ż kropie” i „Oj żurawko-żurawko”
CD Andrzej Bieńkowski ‎– Białoruś. Śpiewy obrzędowe / Śpiewy z Kołchozów Muzyka Odnaleziona Warszawa 2014 (2 pieśni)
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.