muzyka polesia

Wyryki - muzykanci 
 
W Wyrykach, będących dużą, trzyczęściową wsią było w okresie powojennym kilkunastu muzykantów. Grywali w kilku mieszających się składach. 
Jedynym, na którego jakiekolwiek nagrania udało nam się natrafić to akordeonista Czesław Łachmicki. 
Ciekawym zjawiskiem były przydomki muzykantów pochodzące nierzadko od ich fachu a przechodzące na kolejne pokolenie. Zosia "Zagrajowa" czy Edek "Zagraj" nazywani tak byli po muzykancie Rutkowskim przezywanym „Zagraj”. Dawny muzykant o nazwisku Stepaniuk miał przydomek „Duda” pochodzący ponoć od gry na dudach (instrumencie nie znanym na tym terenie od co najmniej kilku pokoleń). Nota bene Kaśką Dudową zwana była m.in. Katarzyna Halina Weremczuk, znana śpiewaczka pochodząca z Wyryk a mieszkająca w Dołhobrodach.
(na podstawie informacji Justyny Torbicz)
PL | BY | UA

Share on Google+

Музыка Палесся / МУЗИКА ПОЛІССЯ// енциклопедія традиційної музики // Энцыклапедыя традыцыйнай музыкі //encyklopedia muzyki tradycyjnej.